سیدمهدی رخت اعلا رستمی

   CV
 

رشته تحصیلی

برق - گرایش کنترل- ابزار دقیق

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

- کنترل غیرخطی - کنترل مدلغزشی،کنترل مد لغزشی مرتبه بالا - مکاترونیک - رباتیک - اتوماسیون صنعتی: PLC - مانیتورینگ- شبکه های ارتباطی در اتوماسیون صنعتی -سیستمهای انرزی نو

سیدمهدی رخت اعلا رستمی

فهرست مقالات

  • Current

  • Implementation, development and nonlinear control of Exoskeletons/Wearable/ Rehabilitation robots
  • Soft Robotic Subject
  • Robot Control – Robotic – Mechatronic Subjects (Unmanned Aircraft Systems with Passing of Field Electrical Field for Special aim
  •   control and modelling of 3D Printers (2017) .
  • Professional Career for 15 years: Industrial Automation (PLCs) - PROFIBUS system and SCADA and Telemetry, Industrial Automation (PLCs) – Monitoring with HMI and WINCC based on PC- Profibus.
  • Renewable energy and Zero Energy System (Now, Fund by Distributed Electric organization-Iran).
  • Past

  • Nonlinear Control, Sliding Mode Control, High Order Sliding Mode Control, High Order Sliding Mode Observer.
  • Nonlinear Control of Renewable energy (Fuel Cells).
  • Design and implementation of fuel cell power system (Project in Babol (Noshirvani) University of Technology).
  • Hybrid Electric vehicle based on UC/Battery /Fuel Cell/ Wind /PV
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.