معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ها

تمدید مهلت ثبت مدارک برای مصاحبه دکتری 99

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
۵ مهر ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره 3 مرحله ارزیابی و مصاحبه آزمون دكتري (Ph.D) 1399

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
۱ مهر ۱۳۹۹

دریافت فرم مصاحبه دکتری 99

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
۳۰ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره 2 مصاحبه دکتری سال 99

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹

قابل توجه کلیه دانشجویان

اطلاعیه عمومی
۲۵ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره 1 مصاحبه دکتری سال 99

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
۲۴ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعيه ترميم (حذف و اضافه) نيمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه عمومی
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعیه شروع کلاس های نیمسال تابستان 1399

اطلاعیه مدیریت آموزشی
۲۸ تیر ۱۳۹۹

لیست دروس تخصصی ارائه شده تابستان 99

اطلاعیه مدیریت آموزشی
۱۲ تیر ۱۳۹۹

برنامه نهایی زمانبدی دروس عمومی و پایه ارائه شده در ترم تابستان 99

اطلاعیه مدیریت آموزشی
۱۲ تیر ۱۳۹۹

صفحه:  12345678910