معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ها

لیست دروس تخصصی ارائه شده تابستان 99

اطلاعیه مدیریت آموزشی
۱۲ تیر ۱۳۹۹

برنامه نهایی زمانبدی دروس عمومی و پایه ارائه شده در ترم تابستان 99

اطلاعیه مدیریت آموزشی
۱۲ تیر ۱۳۹۹

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان 1399

اطلاعیه مدیریت آموزشی
۷ تیر ۱۳۹۹

اطلاعات پشتیبانی برای آزمون های مجازی پایان نیمسال

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۷ خرداد ۱۳۹۹

تمدید مهلت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 400-1399

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۲۱ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۱ خرداد ۱۳۹۹

راهنمای شرکت در آزمون های مجازی دانشگاه

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۱۸ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه مربوط به حذف ترم و مرخصی تحصیلی در نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه عمومی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه عمومی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

تغییر در برنامه کلاس ها جهت تسهیل شرکت در مراسم شب های قدر

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

صفحه:  123456789