معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

گروه زمین شناسی

 

 

 

شناسنامه گروه

 

 

     تعداد دانشجو: 146

تعداد هیأت علمی: 10

نسبت آموزشی: 15

     شروع فعالیت: 1377

آزمایشگاه: دارد

تعداد فارغ التحصیلان: 462

     مقاطع تحصیلی:                کارشناسی      کارشناسی ارشد       دکتری
     تعداد دانشجو در مقاطع:       89 دانشجو               49 دانشجو           8 دانشجو
 

تاریخچه گروه

 

     گروه زمین شناسی در سال 1377 با پذیرش دانشجو در ذشته زمین شناسی محض در

    مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه با پدیرش دانشجو در مقطع ارشد در

    سال 1387 و دکتری در سال 1390 در حال فعالیت می باشد.

 

سرفصل دروس

 
    کارشناسی کارشناسی ارشد  
 

چارت ترمی

 
    کارشناسی کارشناسی ارشد  
 

مشخصات اعضای هیأت علمی

 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

مصطفی رقیمی

استاد

دانشگاه پونا - هندوستان

 (داخلی234) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

حجت الله صفری

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

 (داخلی233) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

غلامحسین شمعانیان اصفهانی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

 (داخلی231) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

منصوره قبادی پور

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 (داخلی232) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

بهنام شفیعی بافتی

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 (داخلی230) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

مریم آق آتابای

دانشیار

دانشگاه شیراز

 (داخلی232) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

هادی عمرانی

استادیار

دانشگاه تبریز

 (داخلی231) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

آرش امینی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 (داخلی233) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

عزیز رحیمی

استادیار

دانشگاه لیورپول - انگلستان

 (داخلی234) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

حامد رضایی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 (داخلی230) 01732254164

       

 


تعداد بازدید: 5426