معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرم های کارشناسی ارشد

شماره

موضوع

دریافت فایل

 

 

پيشنهاده پايان نامه كارشناسی ارشد

   
 

روند ثبت و  تصويب پيشنهاديه پايان نامه

   
  گزارش پیشرفت کار    
  الگوی پایان نامه با فرمت لاتکس   فایل اول  فایل دوم  
  فرمت نگارش پایان نامه    
  ارزشيابی پايان نامه    
  صورتجلسه دفاع از پايان نامه دوره كارشناسی ارشد    
  مجوز تكثير و صحافی پايان نامه    
  تحويل نسخه های چاپ شده پايان نامه    
  ارزیابی کیفی دفاع    
  درخواست تمديد سنوات    
  روند ثبت درخواست دفاع در سامانه گلستان    
  مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان    
  فرم تعهد رعایت دستورالعمل های بهداشتی حضور در آزمایشگاه/کارگاه    
  فرم گزارش هفتگی حضور در آزمایشگاه/کارگاه    

تعداد بازدید: 8546