معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرم های کارشناسی ارشد

شماره

موضوع

دریافت فایل

 

 

پيشنهاده پايان نامه كارشناسی ارشد

   
 

روند ثبت و  تصويب پيشنهاديه پايان نامه

   
  گزارش پیشرفت کار    
  الگوی پایان نامه با فرمت لاتکس   فایل اول  فایل دوم  
  فرمت نگارش پایان نامه    
  ارزشيابی پايان نامه    
  صورتجلسه دفاع از پايان نامه دوره كارشناسی ارشد    
  مجوز انتشار پايان نامه    
  تحويل لوح فشرده پايان نامه    
  ارزیابی کیفی دفاع    
  درخواست تمديد سنوات    
  روند ثبت درخواست دفاع در سامانه گلستان    
  مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان    
  فرم تعهد رعایت دستورالعمل های بهداشتی حضور در آزمایشگاه/کارگاه    
  فرم گزارش هفتگی حضور در آزمایشگاه/کارگاه    
  الگوی طرح جلد لوح فشرده پایان نامه    
  فرم درخواست انصراف از تحصیل    
  فرم تعهد و استشهاد محلی    

تعداد بازدید: 17879