معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۶

تاریخ جلسه

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۶/۰۱/۳۰ رحیم لطفی اوریمی -  
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ وحید رویانی -  
علیرضا خواجه شاهکوهی -  
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ غلامرضا خوش فر -  
مسعود بزی جوان -  
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ حسین میقانی -  
علی مختاری -  
       
       
       
       
       
       
       

 


تعداد بازدید: 703