معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۶

تاریخ جلسه

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۶/۰۱/۳۰ رحیم لطفی اوریمی -
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ وحید رویانی -
علیرضا خواجه شاهکوهی -
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ غلامرضا خوش فر -
مسعود بزی جوان -
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ حسین میقانی -
علی مختاری -
  سیدمحمدجواد حسینی کهساری -
۹۶/۱۲/۱۶ همایون جمشیدیان -
  علی اکبر نجفی کانی -
       
       
       
       

 


تعداد بازدید: 2513