معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

  معصومه شعبانی

  مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   017-38734000

  m.shabani@gu.ac.ir

 

 

 

 


تعداد بازدید: 3344