معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها و مصوبات کارشناسی ارشد

شماره

موضوع

دریافت فایل

 

  شرح وظایف و اختیارات نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسات دفاع پایان نامه/رساله    
 

آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و بعد از آن

(مصوب جلسه ۸۶۶ مورخه ۱۳۹۴/۰۷/۰۴)

   
 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و بعد از آن

   
  شیوه نامه یکپارچه ( ورودی 1402 به بعد)    
         
         
         
         

تعداد بازدید: 4869