معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

   
 

 

  حامد تازیکه

 

  کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

   017-32254166

  h.tazike@gu.ac.ir

 

 

 

   
   

  معصومه جهان تیغ

 

  کارشناس تحصیلات تکمیلی

 
   017-32254166  
   
   
   
 
   

  نازنین مقصودلو

 

  کارشناس تحصیلات تکمیلی

 
   017-32254166  

 


تعداد بازدید: 2344