معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی معاونان پیشین

 

 

مشخصات معاونان پیشین آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

سالهای تصدی:

خدارحم بزی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

بهمن 98 تا اسفند 1400

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

سالهای تصدی:

مصطفی رقیمی

استاد

دانشگاه پونا - هندوستان

بهمن 95 تا بهمن 98

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

سالهای تصدی:

غلامحسین شمعانیان اصفهانی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

بهمن 92 تا بهمن 95

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

سالهای تصدی:

محمدباقر باقریه نجار

دانشیار

دانشگاه گروتیگن- هلند

خرداد 90 تا بهمن 92

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

سالهای تصدی:

جعفر میرعلی کتولی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

تیر 87 تا خرداد 90

       
     

 

 


تعداد بازدید: 1834