معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۳

تاریخ ارتقاء

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۳/۶/۱۰ بهنام شفیعی بافتی  
۱۳۹۳/۷/۱۵ علی اکبر دهنوخلجی  
۱۳۹۳/۹/۱۷ محمد کلته  
۱۳۹۳/۹/۲۹ غلامحسین شمعانیان اصفهانی  
۱۳۹۳/۱۱/۵ محمدباقر باقریه نجار  
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ فرهاد یغمایی  
       
       

 


تعداد بازدید: 2276