علی اکبر دهنو خلجی

  32245882 - 017
  alidkhalaji@yahoo.com
   CV
 

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی معدنی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۱۴

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی اصفهان - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

تهیه ترکیبات کوئوردیناسیون تهیه نانوذرات اکسید فلزات واسطه تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری/اکسید فلزی

علی اکبر دهنو خلجی

فهرست مقالات

    1) تهیه ترکیبات کوئوردیناسیون (کمپلکسها) با استفاده از لیگاندهای بازشیف

     

    2) تهیه نانوذرات اکسید فلزی و نانوکامپوزیتهای اکسید فلزی/پلیمرها

    • Aliakbar Dehno Khalaji and Maryam Ghorbani، Mn2O3 Nanoparticles Synthesized from Thermal Decomposition of Manganese(II) Schiff Base Complexes ، Acta Phys. Pol.A ، (1/1/2018) ، 133 ، 7-9
    اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.