علی مختاری

  a.mokhtari@gu.ac.ir; alimo58@yahoo.com
  https://orcid.org/0000-0003-4783-3467
   CV
 

رشته تحصیلی

Chemistry - گرایش Analytical Chemistry

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۱۴

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

Isfahan University of Technology - کشور Iran

زمینه ها و علایق پژوهشی

Spectroscopy, Flow Injection Analysis, Chemiluminescence, Semi fuel Cells, Making Analytical Instruments (Chemiluminescence, Sonochemiluminescence, Bipolae-Electrochemiluminescence, Photometer, FIA)

علی مختاری

فهرست مقالات

  Spectroscopy

  Flow Injection Analysis

  Chemiluminescence

  Semi fuel Cells

  Making Analytical Instruments (Chemiluminescence, Sonochemiluminescence, Bipolae-Electrochemiluminescence, Photometer, FIA)

  https://orcid.org/0000-0003-4783-3467

  • ، ، ، (نامشخص) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.