مرکز رشد

پیام تبریک به اعضای مرکز رشد بابت افتخار آفرینی اساتید و دانشجویان این مرکز در هفته پژوهش

۲۰ آذر ۱۴۰۲

پیام تبریک به اعضای مرکز رشد بابت افتخار آفرینی اساتید و دانشجویان این مرکز در هفته پژوهش

متن کامل

هفتمین همایش ملی پلیمر ایران

۱۶ آبان ۱۴۰۲

دانشگاه گلستان و مرکز تحقیقات شهید فخری زاده برگزار میکنند.

متن کامل
۱۲۳۴