مرکز رشد

طراحی سایت nanocad.ir توسط هسته فناور نانوکاوش - آموزش مجازی و ارائه نرم افزارهای تخصصی

خبر
۲۲ تیر ۱۳۹۸

فراخوان رویداد چالش پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر

خبر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

فراخوان برنامه " حل مساله حوزه آب" دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خبر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری جلسه شورای مرکز رشد با حضور اعضای محترم شورا در تاریخ 98/2/25

خبر
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


برگزاری کارگاه آموزشی تجاری سازی ویژه اعضای هیات علمی

خبر
۲ مهر ۱۳۹۷

بازدید اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از مرکز رشد دانشگاه

خبر
۱۸ شهریور ۱۳۹۷


اخذ مجوز دانش بنیان توسط شرکت "آتی صدر آبان ایرانیان"

خبر
۴ تیر ۱۳۹۷


بازدید مسئول دفتر نظارت و ارزیابی استان گلستان از مرکز رشد دانشگاه - تاریخ 97/3/22

خبر
۲۳ خرداد ۱۳۹۷

بازدید مسئول دفتر نظارت و ارزیابی استان گلستان از مرکز رشد دانشگاه - تاریخ 97/3/22