مرکز رشد

مدیریت مرکز رشد

 

 

      نام و نام خانوادگی: دکتر علی عرب مفرد                        

      مدرک تحصیلی: دکتری

      رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی                                                                 

      مرتبه علمی: استادیار

      سمت: مدیریت مرکز رشد

      پست الکترونیکی:   a.arabmofrad@gu.ac.ir

      شماره تماس:  


  • برچسب ها:
  • مدیریت مرکز رشد
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 287