دانشکده علوم

اطلاعیه ها

اعطای جایزه آموزش به دانشجویان صاحب استعداد برتر-بنیاد نخبگان

اطلاعیه های دانشکده
۲۳ تیر ۱۳۹۸

جهت ثبت نام از تاریخ 15 تیر ماه الی 15 مرداد (غیرقابل تمدید) از طریق سامانه بنیاد به نشانی sina.bmn.ir مراجعه نمایید.


لیست امتحانات دروس عمومی 3972 که در دانشکده علوم پایه برگزار می شود

اطلاعیه های دانشکده
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 به تفکیک روز

اطلاعیه های دانشکده
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 به تفکیک گروه

اطلاعیه های دانشکده
۷ خرداد ۱۳۹۸

جشنواره خوارزمی

اطلاعیه های دانشکده
۷ خرداد ۱۳۹۸

اعلام تاریخ و زمان دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه در نیمسال اول 98-97

اطلاعیه های دانشکده
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

دروس ارائه شده عمومی در نیمسال دوم 98-97

اطلاعیه های دانشکده
۹ بهمن ۱۳۹۷

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

اطلاعیه های دانشکده
۳۰ دی ۱۳۹۷

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97


برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 به تفکیک روز

اطلاعیه های دانشکده
۱۷ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 به تفکیک گروه

اطلاعیه های دانشکده
۱۶ دی ۱۳۹۷

صفحه:  12اخبار

دفاع دومین دانشجوی دکتری ریاضی

خبرهای آموزشی
۲۵ مهر ۱۳۹۶

دومین دانشجوی دکتری ریاضی دفاع از رساله خود را انجام داد.


نشست صمیمانه ریاست، معاونت و کارشناسان آزمایشگاه های گروه های آموزشی با معاون اداری و مالی دانشگاه

خبرهای عمومی
۱۷ مهر ۱۳۹۶

نشست صمیمانه ریاست، معاونت و کارشناسان آزمایشگاه های گروه های آموزشی با معاون اداری و مالی دانشگاه برگزار شد.


معارفه معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

خبرهای عمومی
۱۰ مهر ۱۳۹۶

معارفه معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده سرکار خانم دکتر پونه ابراهیمی برگزار شد. 


برگزاری نشست صمیمانه مدیریت دانشکده علوم با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خبرهای آموزشی
۱۰ مهر ۱۳۹۶

نشست صمیمانه مدیریت دانشکده علوم با دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های زیست شناسی برگزار شد.