نکاتی مهم، ویژه ایام امتحان(نیمسال اول 1402-1401)

چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱

1- به همراه داشتن موبایل و وسایل الکترونیکی در جلسه امتحانات پایان ترم ممنوع و به منزله تقلب می‌باشد.

2- تمامی مسئولیت های آوردن  موبایل و وسایل الکترونیکی به دانشکده در ایام امتحانات به عهده دانشجو  می باشد و دانشکده هیچ تعهدی بابت گم شدن این وسایل به دانشجو ندارد.

3- مصادیق تخلف یا تقلب در امتحان پایان ترم

* به همراه نداشتن کارت دانشجویی یا کارت ورود به جلسه آزمون

* صحبت با دیگران

* نگاه کردن به برگه آزمون دانشجوی دیگر

* استفاده از کتاب یا جزوه

* استفاده از فرمول یا نوشته

* تعویض و تبادل برگه یا یادداشت با دیگران

* به همراه داشتن تلفن همراه، تبلت، ماشین حساب قابل برنامه ریزی و .....

* خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان(امحا و پاره کردن ورقه امتحان)

* نوشتن نام غیرواقعی روی برگه آزمون

* نوشتن مطالب (کف دست، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان،روی صندلی)

* بلعیدن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب

* همراه داشتن برگه فاقد مهر اداره امتحانات

* فرستادن شخصی به جای خود در جلسه آزمون

* شرکت درآزمون به جای دیگری

* ترک جلسه امتحان پیش ازامضای لیست حضور غیاب

* ایجاد تشنج و اخلال در نظم و آرامش جلسه

4- به همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان (گزارش 428) در جلسه امتحانات پایان ترم الزامی است.

 


تعداد بازدید: 1316