دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

اطلاعیه و اخبار

درخواست کتاب

اطلاعیه
۲۶ آبان ۱۳۹۸

ثبت نام سرویس گرگان

اطلاعیه
۲۶ آبان ۱۳۹۸

برگزاری انتخابات انجمن های علمی

خبر
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

سامانه اشتراک فایل (FTP)

اطلاعیه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش تصویری دید و بازدید نوروزی رئیس دانشگاه با اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

اطلاعیه
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

حمایت صندوق رفاه دانشجویان از طرح های کارآفرینی دانشجویان فعال در شرکت های دانش بنیان

اطلاعیه
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

حمایت صندوق رفاه دانشجویان از طرح های کارآفرینی دانشجویان فعال در شرکت های دانش بنیان

خبر
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

نشست ریاست محترم دانشکده با رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان علی آباد کتول

خبر
۱۷ آذر ۱۳۹۷

موفقیت تیم کمیکار دانشکده فنی و مهندسی علی آباد در دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کمیکار در دانشگاه تهران

خبر
۷ آبان ۱۳۹۷

حمایت صندوق رفاه دانشجویان از طرح کارآفرینی دانشجویان

اطلاعیه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

صفحه:  123