دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

اطلاعیه و اخبار

فراخوان اعطای بسته 60 گیگابایتی اینترنت ویژه دانشجویان

اطلاعیه
۱۳ اسفند ۱۳۹۹

برای اولین بار در کشور "روغن ترانسفورماتور" توسط یکی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده علی آباد کتول تولید شد.

خبر
۱۳ اسفند ۱۳۹۹

افتخاری دیگر؛ اعطای جایزه ملی دکتر کاظمی آشتیانی به عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

خبر
۲ اسفند ۱۳۹۹

لیست پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1399

خبر
۱۳ دی ۱۳۹۹

کسب سه عنوان رتبه برتر جشنواره ویژه پروفسور حسابی توسط دانش آموخته مهندسی شیمی دانشگاه گلستان

خبر
۳ آذر ۱۳۹۹

افتخاری دیگر برای دانشگاه گلستان؛ حضور دو عضو هیات علمی در شمار 2 درصد دانشمندان برتر دنيا

خبر
۳ آذر ۱۳۹۹

کانال های انجمن های علمی دانشجویی

اطلاعیه
۳ آذر ۱۳۹۹

کانال های ارتباطی دانشکده

اطلاعیه
۱۴ آبان ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره8 - ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

خبر
۱۲ آبان ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره8 - ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

خبر
۱۲ آبان ۱۳۹۹

۱۲۳۴