دانشکده فنی و مهندسی علی آباد
حمایت صندوق رفاه دانشجویان از طرح کارآفرینی دانشجویان

اطلاعیه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراحل تکمیل و دریافت فرم کارآموزی

اطلاعیه
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان در دانشکده

خبر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از اساتید مدعو برتر دانشکده

خبر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

اساتید راهنمای کارآموزی رشته های مهندسی عمران و کامپیوتر

اطلاعیه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازدید علمی، آموزشی دانشجویان گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

خبر
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

خبر
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تبریک سال جدید به دانشجویان ، کارکنان و اساتید محترم دانشکده

خبر
۱۹ فروردین ۱۳۹۷

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی

خبر
۱۵ مهر ۱۳۹۶

اولین دوره آموزشی آشنایی با نانو الیاف پلیمری و بررسی کاربرد آنها در مهندسی بافت و ساخت باتری

خبر
۱۶ خرداد ۱۳۹۶

صفحه:  12