دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکترمحسن لشکربلوک

 

رشته تحصیلی:مهندسی عمران - مهندسی آب

دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی: عمران

مرتبه علمی:استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:علم و صنعت

زمینه های پژوهشی: شبیه سازی عددی سیالات غیر نیوتنی - مدلسازی جریان های گذرا

رزومه علمی

پست الکترونیکی:m.lbolok @gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی121- 01734266236


تعداد بازدید: 319