دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکترمحسن لشکربلوک

 

رشته تحصیلی:مهندسی عمران - مهندسی آب

 

گروه آموزشی: عمران

مرتبه علمی:استادیار

 

زمینه های پژوهشی: شبیه سازی عددی سیالات غیر نیوتنی - مدلسازی جریان های گذرا

رزومه علمی

پست الکترونیکی:m.lbolok @gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی121- 01734266236

 


تعداد بازدید: 1413