دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مسئول انفورماتیک

نام ونام خانوادگی: محمد مهدی علی آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی تکنولوژی نرم افزار

سمت: مسئول انفورماتیک

آدرس: فاضل آباد،خیابان شهدای گمنام،جنب آتشنشانی، ساختمان شماره 2 دانشکده فنی ومهندسی علی آبادکتول

تلفن تماس: 34266236-017 داخلی 106

فاکس: 34266236-017

پست الکترونیکی: mm.aliabadi@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 149