دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مهندس عبدالمطلب رستگار

 

رشته تحصیلی:مهندسی عمران - سیستم اطلاعات مکانی - گرایش سیستم اطلاعات مکانی GIS

دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی: نقشه برداری

مرتبه علمی:مربی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زمینه های پژوهشی:۱- تحلیل های مکانی در حوزه ی طراحی های صنایع آب و برق و شهرسازی ۲- مدلسازی های پدیده های مکانی و الگوریتم های بهینه سازی ۳- پدافند غیر عامل در حوزه مکانی ۴- SDI

رزومه علمی

پست الکترونیکی:a.rastegar@gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی122 - 01734266236


تعداد بازدید: 296