دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مهندس عبدالمطلب رستگار

گروه آموزشی

مهندسی نقشه برداری

مرتبه علمی

مربی

زمینه های پژوهشی

۱- تحلیل های مکانی در حوزه ی طراحی های صنایع آب و برق و شهرسازی ۲- مدلسازی های پدیده های مکانی و الگوریتم های بهینه سازی ۳- پدافند غیر عامل در حوزه مکانی ۴- SDI

صفحات شخصی

Scholar &  Scopus

رزومه

CV

ارتباط

ایمیل : a.rastegar@gu.ac.ir

تلفن : 6-6234-3426-017

بیوگرافی

 


تعداد بازدید: 1270