دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مهندس عبدالمطلب رستگار

 

رشته تحصیلی:مهندسی عمران - سیستم اطلاعات مکانی - گرایش سیستم اطلاعات مکانی GIS

دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی: نقشه برداری

مرتبه علمی:مربی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زمینه های پژوهشی:۱- تحلیل های مکانی در حوزه ی طراحی های صنایع آب و برق و شهرسازی ۲- مدلسازی های پدیده های مکانی و الگوریتم های بهینه سازی ۳- پدافند غیر عامل در حوزه مکانی ۴- SDI

رزومه علمی

پست الکترونیکی:a.rastegar@gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی122 - 01734266236

 

فهرست مقالات :

 

  • Abdolmotalleb Rastegar, USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM FOR WASTE LANDFILL SITE SELECTION MANAGEMENT BY AHP AND TOPSIS, (INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES - 5), 2015, 709-716, .
  • Abdolmotalleb Rastegar, RISK EVALUATION OF CRISIS MANAGEMENT FACTORS BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM, (INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY PHARMACY AND ALLIED SCIENCES - 5), 2016, 164-176, .
  • Abdolmotalleb Rastegar, , , , , , ( - 6), 2015, 55-69, .

تعداد بازدید: 493