دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر قاسم بهلکه

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی: شیمی

مرتبه علمی:استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

زمینه های پژوهشی: شبیه سازی دینامیک مولکولی-مکانیک کوانتوم- غشاهای پلیمری-خوردگی

رزومه علمی

پست الکترونیکی:gh.bahlakeh@gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی114- 01734266236


تعداد بازدید: 320