دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

کارپردازی

نام ونام خانوادگی: مهدی زنگانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

سمت: کارپرداز دانشکده

آدرس: فاضل آباد،خیابان شهدای گمنام،جنب آتشنشانی، ساختمان شماره 2 دانشکده فنی ومهندسی علی آبادکتول

تلفن تماس: 34266236-017 داخلی 108

فاکس: 34266236-017

پست الکترونیکی:m.zanganeh@gu.ac.ir   


تعداد بازدید: 698