دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مسئول امور دانشجویی دانشکده

نام ونام خانوادگی: عبدالله غیجی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

سمت: مسئول امور دانشجویی دانشکده

آدرس: فاضل آباد،خیابان شهدای گمنام،جنب آتشنشانی، ساختمان شماره 2 دانشکده فنی ومهندسی علی آبادکتول

تلفن تماس: 34266236-017 داخلی 105

فاکس: 34266236-017

پست الکترونیکی:


تعداد بازدید: 866