گروه هدایت استعدادهای درخشان

تمدید مهلت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 400-1399

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۲۱ خرداد ۱۳۹۹

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 400-1399

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۱۳ اسفند ۱۳۹۸

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 400-1399

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۱۲ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان متقاضی و حائز شرایط شرکت در بیست و پنجمین المپیاد علمی-دانشجویی کشور

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۲۸ دی ۱۳۹۸

پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 99-1398

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۲۶ تیر ۱۳۹۸

پذيرش دانشجوی كارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال تحصيلی 99-98

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی(Ph.D) بدون آزمون در سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۲۰ فروردین ۱۳۹۷

اطلاعيه پذيرش دانشجوی كارشناسی ارشد در سال تحصيلی 98-97 با استفاده از آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمی

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۲۷ اسفند ۱۳۹۶

فراخوان شناسایی و انتخاب دانشجویان ممتاز دانشگاه

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۱۳ آذر ۱۳۹۶