گروه هدایت استعدادهای درخشان

اطلاعيه پذيرش دانشجوی كارشناسی ارشد درسال تحصيلی 1402-1401 با استفاده از آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمی

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی(Ph.D) بدون آزمون دانشگاه گلستان در سال تحصیلی 1402-1401 (سهمیه استعداد درخشان)

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان متقاضی و حائز شرایط شرکت در بیست و هفتمین المپیاد علمی-دانشجویی کشور

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۳ اسفند ۱۴۰۰

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان متقاضی و حائز شرایط شرکت در بیست و ششمین المپیاد علمی-دانشجویی کشور

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۲۷ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه ثبت نام مشروط و صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 1399

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۱۲ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعيه پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد درسال تحصيلي 1401-1400با استفاده از آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۱۴ بهمن ۱۳۹۹

تمدید مهلت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 400-1399

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۲۱ خرداد ۱۳۹۹

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 400-1399

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۱۳ اسفند ۱۳۹۸

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 400-1399

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۱۲ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان متقاضی و حائز شرایط شرکت در بیست و پنجمین المپیاد علمی-دانشجویی کشور

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۲۸ دی ۱۳۹۸

۱۲