گروه هدایت استعدادهای درخشان

تماس با ما

نام و نام خانوادگی:

سمت اجرایی:

شماره تماس:

حسن خندان فدافن

رئیس گروه

  017-32254166

       

نام و نام خانوادگی:

سمت اجرایی:

شماره تماس:

معصومه جهان تیغ

کارشناس

  017-32254166

       

نام و نام خانوادگی:

سمت اجرایی:

شماره تماس:

نازنین مقصودلو

کارشناس

  017-32254166

 

 

 

 

 

 

 

نشانی: ساختمان اداری دانشگاه (پردیس جدید) - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دفتر هدایت استعدادهای درخشان.

 


تعداد بازدید: 514