دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی دانشکده

                    

                  

                  

 

این دانشکده دارای 10 آزمایشگاه و کارگاه تخصصی به شرح جدول زیر می باشد:

کارگاه عمومی

گروه مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

گروه مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی شیمی

کارگاه نقشه برداری

آزمایشگاه برق

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی

آزمایشگاه بتن و مصالح

آزمایشگاه عملیات واحد و کنترل

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک

آزمایشگاه شیمی


تعداد بازدید: 2965