دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مسئول دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه

نام ونام خانوادگی: صدیقه اشرفی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: روانشناسی

سمت: مسئول دبیرخانه

آدرس: فاضل آباد،خیابان شهدای گمنام،جنب آتشنشانی، ساختمان شماره 2 دانشکده فنی ومهندسی علی آبادکتول

تلفن تماس: 34266236-017 داخلی 102

فاکس: 34266236-017

پست الکترونیکی: s.ashrafi@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 648