دانشکده علوم

کارشناسان آموزش دانشکده

     

نام و نام خانوادگی:عقیل حسام

مدرک تحصیلی: فوق کارشناسی

رشته تحصیلی: جغرافیا

سمت: کارشناس آموزش دانشکده

       

نام و نام خانوادگی: لیلا غریبیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: فلسفه 

سمت: کارشناس آموزش دانشکده

       

نام و نام خانوادگی: مهدی یونسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: علوم دامی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده

 

شرح وظایف:

· ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجويان جدید الورود به صورت دستی و الکترونیکی

· بررسی و گزارش گیری از وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی، محروم از تحصیل، عدم مراجعه، منصرف از تحصیل و ...

· بررسی درخواست های دانشجویان متقاضی مهمانی ، انتقالی و تغییر رشته

· بررسی، گزارش و ارسال پرونده های تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل

· نظارت و اقدام بر امرمعادل سازی واحدهای گذرانده شده دانشجویان درمقاطع تحصیلی قبلی

· بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویانی که به هردلیل مدیریت امور آموزشی خواستار آن گردیده است

· بررسي، تدارك ودرخواست معافيت تحصيلي دانشجويان

· انجام امورمربوط به آموزش درزمينه كارورزي وگردش علمي دانشجويان

· انجام امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

· جوابگويي وراهنمايي ومشاوره به دانشجويان با مراجعه حضوري وتلفني

· انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

· برگزاری امتحانات پایان ترم

 

آدرس: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان – دانشكده علوم

تلفن: 32221686-017

فاکس:

پست الکترونیک (email) آموزش دانشکده: FS.Education@gu.

آدرس فضای مجازی: https://t.me/edu_facience/2486

آac.ir


تعداد بازدید: 5717