دانشکده علوم

کارشناسان آموزش دانشکده

نام و نام خانوادگی: مهدی یونسی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

سمت: آموزش دانشکده

شرح وظایف:

· ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجويان جدید الورود به صورت دستی و الکترونیکی

· بررسی و گزارش گیری از وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی، محروم از تحصیل، عدم مراجعه، منصرف از تحصیل و ...

· بررسی درخواست های دانشجویان متقاضی مهمانی ، انتقالی و تغییر رشته

· بررسی، گزارش و ارسال پرونده های تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل

· نظارت و اقدام بر امرمعادل سازی واحدهای گذرانده شده دانشجویان درمقاطع تحصیلی قبلی

· بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویانی که به هردلیل مدیریت امور آموزشی خواستار آن گردیده است

· بررسي، تدارك ودرخواست معافيت تحصيلي دانشجويان

· انجام امورمربوط به آموزش درزمينه كارورزي وگردش علمي دانشجويان

· انجام امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

· جوابگويي وراهنمايي ومشاوره به دانشجويان با مراجعه حضوري وتلفني

· انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

· برگزاری امتحانات پایان ترم

 

نام و نام خانوادگی: مریم شهرکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی محض- گرایش آنالیز

سمت: کارشناس آموزش دانشکده

شرح وظایف:

· برنامه ریزی درسی دانشکده در هر نیمسال مطابق با برنامه های اعلام شده از سوی گروه های آموزشی

· ايجاد هماهنگي ورفع تداخل در برنامه هاي ارائه شده ازسوي گروه ها ی آموزشی

· بررسي برنامه هاي ارائه شده از سوي گروه ها از لحاظ تطابق آنها با دستورالعمل ها و بخشنامه ها

· نظارت بر اجرای ترتیب ارائه دروس و رعايت پيش نياز ، هم نياز و ترم يندي دروس

· بررسی برنامه درسی اساتید در ابتدای هر نیمسال تحصیلی

· مدیریت فضاهای آموزشی دانشکده

· نظارت برتشکیل کلاس ها و تهیه گزارش روزانه

· گزارش بررسی و اقدام در خصوص درخواست دانشجویان از قبیل اخذ دروس بیش از سقف مجاز

· حذف دروس ،تمدید کارت دانشجویی،صدور گواهی اشتغال به تحصیل

· اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه های آموزشی از طریق سایت دانشکده و سامانه پیامکی

· انجام امور آموزشی دانشجويان ممتاز ، استعداد درخشان ،شاهد و ایثارگر و تحصیلات تکمیلی

· برگزاری امتحانات پایان ترم

· انجام امور محوله از طرف مقام مافوق

آدرس: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان – دانشكده علوم

تلفن: 32221686-017

فاکس:

پست الکترونیک (email) آموزش دانشکده: FS.Education@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 516