دانشکده علوم

درگذشتگان

درگذشتگان دانشکده علوم

نام و نام خانوادگی ژیلا اصغری
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی شیمی
مرتبه علمی  
  
نام و نام خانوادگی بهمن علیداد
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی ریاضی
مرتبه علمی  
     

 

 

 

نام و نام خانوادگی سهیلا کر
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی زیست شناسی 
مرتبه علمی  
   

 

 


تعداد بازدید: 1249