دانشکده علوم

رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی

بهنام شفیعی بافتی

درجه و تخصص

دکتری-زمین شناسی - گرایش زمین‌شناسی اقتصادی

محل اخذ مدرک

دانشگاه شهید باهنر کرمان - کشور ایران

مرتبه علمی

دانشیار

ایمیل

b.shafiei@gu.ac.ir

وظایف و اختیارات:

- ایجاد نظم و انظباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروه ها 

- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود 

- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده 

- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پزوهشی و فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشکده 

- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده - ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه 

- بررسی صلاحیت مدیران گروه ها و اظهار نظر درباره آنان

سوابق اجرایی:

-مدیر امور آموزشی دانشگاه

-مدیر گروه زمین شناسی

 

آدرس: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان

تلفن: 32245882-017

فاکس:

 

صفحه وب شخصی:


تعداد بازدید: 1559