دانشکده علوم

تقویم پژوهشی

 

نیمه اردیبهشت ماه  آخرین مهلت ارسال درخواست اعتبار پژوهشی به حوزه پژوهشی

پایان اردیبهشت ماه اعلام میزان اعتبار پژوهشی

 نیمه تیرماه آخرین مهلت ارسال پیشنهاد طرح های پژوهشی  به حوزه پژوهشی

پایان آذر ماه آخرین مهلت ارسال درخواست فرصت مطالعاتی  به حوزه پژوهشی

نیمه اسفندماه آخرین مهلت ارسال درخواست شرکت در دوره های تحقیقاتی خارج از کشور به حوزه پژوهشی

*ثبت فعالیت های پژوهشی در سامانه گلستان در طول سال امکان‌پذیر است


تعداد بازدید: 2546