گروه آموزشی ریاضی

برگزاری جلسه معارفه گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشجویان جدیدالورود

۲۶ آبان ۱۳۹۹

جلسه معارفه گروه ریاضی و علوم کامپیوتر ویژه دانشجویان جدیدالورود تمامی مقاطع با حضور اساتید محترم روز سه شنبه 4 آذر ساعت 12 از طریق لینک زیر برگزار می گردد.
حضور دانشجویان ورودی الزامی است.

https://adobe2.gu.ac.ir/intro-math-compsci

متن کامل