گروه آموزشی ریاضی

گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

سال 1383: گروه ریاضی با 8 نفر عضو هیأت علمی رسماَ با پذیرش دانشجو در رشته ریاضی محض در مقطع کارشناسی در دانشكده علوم پايه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تأسیس شد.

سال 1385: گروه علوم کامپیوتر دانشگاه گلستان با 3 نفر عضو هیأت علمي رسماً با پذيرش دانشجو در رشته علوم کامپیوتر در مقطع كارشناسي در دانشكده علوم پايه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تاسيس شد.

 سال 1387: تأسیس دانشگاه گلستان و تفکیک آن از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  

سال 1393: ادغام دو گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

هم‌اکنون (سال 1396): گروه ریاضی و علوم کامپیوتر 10 عضو هیأت علمی(9 نفر ریاضی و یک نفر علوم کامپیوتر) تمام ‌وقت دارد.

اساتید بازنشته: مهندس جعفری و مرحوم دکتر علیداد.

وضعیت مقاطع تحصیلی، رشته و گرایش های موجود در گروه ریاضی:

مقطع

رشته/گرایش

سال شروع

کارشناسی

ریاضی محض

1383

ریاضیات و کاربردها

1389

علوم کامپیوتر

1385

کارشناسی ارشد ریاضی

آنالیز

1388

جبر گروها

ابرساختارهای جبری

گراف

1390

توپولوژی جبری

1391

آنالیز عددی

1393

دکتری ریاضی

آنالیز

1391

جبر گروها

ابرساختارهای جبری

اولویت های آینده: 1-جذب هیات علمی در گروه علوم کامپیوتر 2- جذب دانشجو کارشناسی در رشته ریاضی کاربردی و جذب هیات علمی در رشته ریاضی کاربردی

 


تعداد بازدید: 1800