گروه آموزشی ریاضی

مدیرگروه

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش ریاضیات فازی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی و علوم کامپیوتر

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه لیموژ - کشور فرانسه


تعداد بازدید: 618