دانشکده علوم

روسای پیشین دانشکده

نام و نام خانوادگی محسن مظاهری تهرانی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی شیمی آلی(فیتوشیمی)
مرتبه علمی استادیار
زمان مسئولیت 1400/12/24 -99/6/12

 

نام و نام خانوادگی بهنام شفیعی بافتی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی زمین شناسی - گرایش زمین‌شناسی اقتصادی
مرتبه علمی دانشیار
زمان مسئولیت 96/12/21-99/6/11

 

نام و نام خانوادگی منوچهر بابانژاد
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی آمار-گرایش استنباط-مدلهای ساختاری
مرتبه علمی دانشیار
زمان مسئولیت 96/12/21-95/7/1

 

نام و نام خانوادگی حمیدرضا صادقی پور
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی فیزولوژی گیاهی
مرتبه علمی دانشیار
زمان مسئولیت 1392-1395

 

نام و نام خانوادگی غلامحسین شمعانیان اصفهانی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی زمین شناسی
مرتبه علمی دانشیار
زمان مسئولیت 1391-1392

 

نام و نام خانوادگی علیرضا شاکری
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی شیمی پلیمر
مرتبه علمی دانشیار
زمان مسئولیت 1387-1391

 

نام و نام خانوادگی سیداحمد علوی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی علوم کامپیوتر
مرتبه علمی مربی
زمان مسئولیت 1387/4/1-1387/7/30

 

نام و نام خانوادگی عبدالمجید ایزدپناه
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی فیزیک
مرتبه علمی استادیار
زمان مسئولیت 1386-1387

 

نام و نام خانوادگی علیرضا شاکری
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی شیمی پلیمر
مرتبه علمی دانشیار
زمان مسئولیت 1384-1386

 

نام و نام خانوادگی غلامرضا حدادچی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی بیوشیمی
مرتبه علمی استاد
زمان مسئولیت 1375-1384

 

نام و نام خانوادگی مرحوم بهمن علیداد
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی ریاضی
مرتبه علمی استادیار
زمان مسئولیت 1372-1374

 

نام و نام خانوادگی نوروزعلی حسن عباسی
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی زیست شناسی
مرتبه علمی مربی
زمان مسئولیت 1367-1372

تعداد بازدید: 3040