دانشکده علوم

بازنشستگان

بازنشستگان دانشکده علوم

نام و نام خانوادگی غلامرضا حدادچی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی زیست شناسی (بیوشیمی)
مرتبه علمی استاد
 

 

 

 

نام و نام خانوادگی محمود جعفری بالاجاده
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ریاضی
مرتبه علمی  
     

 

 

 

نام و نام خانوادگی محمدزمان دماوندی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی زمین شناسی 
مرتبه علمی  
    
نام و نام خانوادگی نوروزعلی حسن عباسی
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی زیست شناسی 
مرتبه علمی  
     

 

 

 

نام و نام خانوادگی باباقلی مقدم
مدرک تحصیلی لیسانس
رشته تحصیلی شیمی
مرتبه علمی  
 

 

 

 

نام و نام خانوادگی احمد دادپور
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی برق (فیزیک)
مرتبه علمی  
     
     

 


تعداد بازدید: 1139