دانشکده علوم

معرفی دانشکده

معرفی دانشکده

این دانشکده فعالیت‌های آموزشی خود را از سال تحصیل1371 با پذیرش11 نفر دانشجو در رشته زیست‌شناسی (علوم جانوری) در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آغاز نمود و از سال 1386 با تاسیس دانشگاه گلستان به عنوان اولین دانشکده‏ سنگ بنای این دانشگاه را گذاشت. این دانشکده به مرور زمان گسترش یافت به طوری که سال تحصیلی 1392 در این دانشکده 57 نفر عضو هیأت علمی‏ 1394 نفر دانشجو در 7 گروه آموزشی و 27 گرایش تحصیلی در دو دوره روزانه و شبانه در مقاطع تحصیلی از کارشناسی تا دکتری به تحصیل اشتغال دارند.


تعداد بازدید: 4665