دانشکده علوم

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

نام و نام خانوادگی

محسن مظاهری تهرانی

درجه و تخصص

دکتری- شیمی آلی(فیتوشیمی)

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه مازندران

مرتبه علمی

استادیار

سمت

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

ایمیل

 

 وظایف و اختیارات:

- هماهنگی امور آموزشی و پژوهشی دانشکده و تعامل با گروه‌های آموزشی

- اجرای قوانین آموزشی-پژوهشی در سطح دانشکده

- نظارت و هماهنگی در برنامه‌ریزی آموزشی دروس و برگزاری امتحانات

- شرکت در شوراهای آموزشی و پژوهشی

- هماهنگی با ریاست دانشکده در امور آموزشی و پژوهشی

- اجرای سیاست‌های آموزشی-پژوهشی دانشگاه در سطح دانشکده

سوابق اجرایی:

-مدیر امور آموزشی دانشگاه

 

آدرس:گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان

تلفکس: 32221685-017

فاکس:

پست الکترونیک(email):

صفحه وب شخصی:


تعداد بازدید: 1117