دانشکده علوم

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

نام و نام خانوادگی

پونه ابراهیمی

درجه و تخصص

دکتری- شیمی تجزیه

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه مازندران

مرتبه علمی

دانشیار

سمت

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

ایمیل

 

 وظایف و اختیارات:

- هماهنگی امور آموزشی و پژوهشی دانشکده و تعامل با گروه‌های آموزشی

- اجرای قوانین آموزشی-پژوهشی در سطح دانشکده

- نظارت و هماهنگی در برنامه‌ریزی آموزشی دروس و برگزاری امتحانات

- شرکت در شوراهای آموزشی و پژوهشی

- هماهنگی با ریاست دانشکده در امور آموزشی و پژوهشی

- اجرای سیاست‌های آموزشی-پژوهشی دانشگاه در سطح دانشکده

سوابق اجرایی:

 

آدرس:گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان

تلفن:

فاکس:

پست الکترونیک(email):

صفحه وب شخصی:


تعداد بازدید: 829