دانشکده علوم

فرمهای ویژه اعضای هیأت علمی

 

فرم درخواست ترفيع اعضاي هيات علمي

فرم شناسنامه مقالات بند 3-1

فرم اخذ مجوز راهنمایی یا مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی خارج از دانشگاه

شیوه نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه گلستان

گزارش هزینه کرد پژوهانه عضو هیأت علمی

صورت جلسه هزینه های مصرفی طرح تحقیقاتی

فرم ارائه فاکتور جهت اخذ اعتبار(گرانت) مربوط به پروژه دانشجویان

فرم درخواست تاییدیه گزارش نهایی طرح  تحقیقاتی

فرم گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هيات­ علمي آموزشي متقاضی ارتقا مرتبه 

فرم گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هيات علمي آموزشي متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی-آزمایشی

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

شیوه نامه اجرائی آئین نامه ارتقاء

شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی

فرم تحویل کلید اعضای هیأت علمی و کارکنان

شیوه نامه اجرایی تعیین ظرفیت راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست تمدید قرارداد استخدام پیمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه گلستان

فرم تقاضای استاد مدعو

سربرگ لاتین دانشکده علوم

فرم طرح سوال

فرم خام برنامه هفتگی فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي

فرم درخواست مجوز انجام بازدید علمی/عملیات درسی

بازگشت


تعداد بازدید: 1896