دانشکده علوم

برگزاری کارگاه ملی chemdraw

یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

انجمن عملی، دانشجویی شیمی دانشگاه گلستان با همکاری انجمن های علمی، دانشجویی سراسر کشور برگزار می کند:   

                                                                                                                                                                      


تعداد بازدید: 1777