برنامه امتحانات نیمسال اول 00-99 دانشکده علوم پایه به تفکیک روز

دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۹

برنامه امتحانات نیمسال اول 00-99 دانشکده علوم پایه به تفکیک روز

(برای مشاهده برنامه بر روی روز موردنظر کلیک نمایید)

جهت دریافت برنامه امتحانات دروس خود، از گزارش های ذیل در سامانه گلستان نیز می توان استفاده نمود:

اساتید محترم: گزارش 464

دانشجویان گرامی: گزارش 73 یا 428

 

 

روز اول

شنبه

99/10/13

 

 

 

روز دوم

یکشنبه

99/10/14

 

 

روز سوم

دوشنبه

99/10/15

 

 

 

روز چهارم

سه شنبه

99/10/16

 

 

 

روز پنجم

چهارشنبه

99/10/17

 

 

روز ششم

شنبه

99/10/20

 

 

 

روز هفتم

یکشنبه

99/10/21

 

 

 

روز هشتم

دوشنبه

99/10/22

 

 

 

روز نهم

سه شنبه

99/10/23

 

 

 

روز دهم

چهارشنبه

99/10/24

 

 

برنامه امتحانی روز اول(شنبه) تاریخ 99/10/13                     دریافت فایل

بازگشت به ابتدا

 

برنامه امتحانی روز دوم(یکشنبه) تاریخ 99/10/14                   دریافت فایل

بازگشت به ابتدا

 

برنامه امتحانی روز سوم(دوشنبه) تاریخ 99/10/15                   دریافت فایل

بازگشت به ابتدا

 

برنامه امتحانی روز چهارم(سه شنبه) تاریخ 99/10/16                   دریافت فایل 

بازگشت به ابتدا

 

برنامه امتحانی روز پنجم(چهارشنبه) تاریخ 99/10/17                   دریافت فایل

 

بازگشت به ابتدا

 

برنامه امتحانی روز ششم(شنبه) تاریخ 99/10/20                   دریافت فایل

بازگشت به ابتدا

برنامه امتحانی روز هفتم(یکشنبه) تاریخ 99/10/21                   دریافت فایل

 

بازگشت به ابتدا

برنامه امتحانی روز هشتم(دوشنبه) تاریخ 99/10/22                   دریافت فایل

بازگشت به ابتدا

برنامه امتحانی روز نهم(سه شنبه) تاریخ 99/10/23                   دریافت فایل

بازگشت به ابتدا

برنامه امتحانی روز دهم(چهارشنبه) تاریخ 99/4/11            دریافت فایل

بازگشت به ابتدا


تعداد بازدید: 2210