معاونت پژوهش و فناوری

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

۱۶ مهر ۱۳۹۶

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی در تاریخ 20 مهرماه 1396 برگزار خواهد شد.

متن کامل

حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از موضوعات و اولویتهای پژوهشی با نگاه استانی

۱۶ مهر ۱۳۹۶

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از موضوعات و اولویتهای پژوهشی با نگاه استانیحمایت می‌کند.

متن کامل

فهرست هفتم طرح فرصت مطالعاتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت

۱۶ مهر ۱۳۹۶

فهرست هفتم طرح فرصت مطالعاتی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام شد.

متن کامل

ارسال نیازهای فناورانه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

۲۰ تیر ۱۳۹۶
متن کامل

همایش ملی آسیب شناسی و سیاستگذاری اقامت و تابعیت در ایران

۲۰ تیر ۱۳۹۶
متن کامل

سومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو

۲۰ تیر ۱۳۹۶
متن کامل

زمینه های کاری و اهداف نشریه شاعا جهت ارسال مقاله

۲۰ تیر ۱۳۹۶
متن کامل

رویداد استارتاپ سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

۲۰ تیر ۱۳۹۶
متن کامل

دعوت به عضویت در سامانه ملی جایابی کار آموزان

۲۰ تیر ۱۳۹۶
متن کامل

سامانه های موجود در سایت دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف

۲۰ تیر ۱۳۹۶
متن کامل
صفحه:  12345