معاونت پژوهش و فناوری

بازدید مسئول دفتر نظارت و ارزیابی استان گلستان از مرکز رشد دانشگاه - تاریخ 97/3/22

خبرهای پژوهشی
۲۳ خرداد ۱۳۹۷

بازدید مسئول دفتر نظارت و ارزیابی استان گلستان از مرکز رشد دانشگاه - تاریخ 97/3/22


برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی توسط مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان(DAAD)

فراخوان
۲۱ خرداد ۱۳۹۷

فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور 1397

فراخوان
۲۱ خرداد ۱۳۹۷

راه اندازی سامانه اخذ واحد کارآموزی

خبرهای پژوهشی
۷ خرداد ۱۳۹۷


تقدیر از مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی دانشگاه گلستان

خبرهای پژوهشی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

تقدیر از  مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی دانشگاه گلستان


کارگاه آموزشی GuTube و Moodle

خبرهای پژوهشی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی سامانه های GuTube و Moodle


نشست مشترک معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با نمایندگان دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا

خبرهای پژوهشی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و شرکت مخابرات استان گلستان

خبرهای پژوهشی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

نشست صمیمانه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی در راستای گسترش تعاملات فی مابین

خبرهای پژوهشی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

نشست مشترک معاونت پژوهشی با مدیر کل ICT استان گلستان

خبرهای پژوهشی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

صفحه:  123456789