معاونت پژوهش و فناوری

معرفی معاونت

نام و نام خانوادگی مهناز اقدسی
سمت معاون پژوهش و فناوری
رشته تحصیلی فیزیولوژی مولکولی گیاهی
آخرین درجه تحصیلی دکتری
محل و تاریخ اخذ دانشگاه اترخت هلند-1386
رتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زیست شناسی
پست الکترونیک m.aghdasi@gu.ac.ir
تلفن تماس 017-32303988  
فاکس 017-32303988  

 


تعداد بازدید: 214