مدیریت امور تربیت بدنی

اطلاعیه ورزشی دانشجویان دانشگاه گلستان

اخبار ورزشی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

از دانشجویان علاقه­ مند به رشته های ورزشی جدول ذیل و سایر رشته ها دعوت می شود جهت ثبت نام به دفتر تربیت بدنی دانشگاه مراجعه یا با شماره 32251705 تماس حاصل نمایند.