مرکز رشد

کارشناس مرکز رشد

 

 

      نام و نام خانوادگی: آنوشا قدس علوی

      مدرک تحصیلی: دکترا

      رشته تحصیلی: کارآفرینی

      سمت: کارشناس مرکز رشد

      پست الکترونیکی: roshd.golestanuni@gmail.com

  

     


  • برچسب ها:
  • کارشناس مرکز رشد
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 1020