علی مختاری

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش تجزیه

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۰

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

صنعتی اصفهان - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

اسپکتروسکوپی، کمیلومینسانس (نورتابی شیمیایی)، شبه پیل های سوختی، ساخت دستگاه

علی مختاری

Spectroscopy

Flow Injection Analysis

Chemiluminescence

Semi fuel Cells

Making Instruments

https://orcid.org/0000-0003-4783-3467

  • ، ، ، (نامشخص) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.