حسین میقانی

رشته تحصیلی

پلیمر - گرایش شیمی پلیمر

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

مازندران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

* سنتز منومرها * سنتز پلیمرها * پلیمرهای پایدار حرارتی * واکنشهای پلیمریزاسیون * شناسایی پلیمرها

حسین میقانی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.