معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

گروه علوم اجتماعی

 

 

 

شناسنامه گروه

 
 

     تعداد دانشجو: 229

تعداد هیأت علمی: 10

نسبت آموزشی: 23

     شروع فعالیت: 1388

آزمایشگاه: ندارد

تعداد فارغ التحصیلان: 223

     مقاطع تحصیلی:                     کارشناسی        
     تعداد دانشجو در مقاطع:      229 دانشجو                       
 

تاریخچه گروه

 

     گروه علوم اجتماعی با پذیرفتن اولین دوره دانشجو در مقطع کارشناسی در سال 1388

    به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.

 

سرفصل دروس

 
    کارشناسی    
 

چارت ترمی

 
    کارشناسی    
 

مشخصات اعضای هیأت علمی

 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

غلامرضا خوش فر

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 (داخلی5015) 2-01732304001

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

محمد ملک

استادیار

دانشگاه منچستر - انگلستان

 (داخلی289) 4-01732254163

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

کوروش غلامی کوتنایی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 (داخلی5004) 2-01732304001

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

مهناز بابایی

استادیار

دانشگاه الزهرا

 (داخلی5021) 2-01732304001

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

علیرضا نجفی نژاد

استادیار

دانشگاه پوترا - مالزی

 (داخلی5024) 2-01732304001

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

عبدالرحمان علیزاده

استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 (داخلی5020) 2-01732304001

       
 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

نوروز نیمروزی ناوخی

استادیار

دانشگاه تهران

 (داخلی5001) 2-01732304001

       
 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

محسن جلالی

استادیار

دانشگاه شاهد

 (داخلی...) 2-01732304001

       
 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

هیوا محمودی

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

 (داخلی5023) 2-01732304001

       
 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

محمود شریعتی

استادیار

دانشگاه باقرالعلوم

 (داخلی5022) 2-01732304001

 


تعداد بازدید: 3911