هیوا محمودی

  mahmoudi.hiva@gmail.com
   CV
 

رشته تحصیلی

روان شناسی - گرایش عمومی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

محقق ادربیلی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

نوروسایکولوژی- مشاوره زناشویی و کودک نرم افزارهای آموزشی

هیوا محمودی