هیوا محمودی

  mahmoudi.hiva@gmail.com
   CV
 

رشته تحصیلی

روان شناسی - گرایش عمومی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۳

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

محقق ادربیلی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

نوروسایکولوژی- مشاوره زناشویی و کودک نرم افزارهای آموزشی

هیوا محمودی

فهرست مقالات

  تحقیقات روی کودکان دارای اختلالات عصبی- رشدی

  • دکتر هیوا محمودی، پيش بينی کيفيت دوستی براساس ویژگی هاي شخصيتی و سبکهاي دفاعی در نوجوانان ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، (1396/12/1) ، 12 ، 32-39
  • هیوا محمودی و صفورا نوروزی، مقایسه آلکسی تایمی، رفتار خودآسیبی و پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک ماده ای و افراد بهنجار ، کنفرانس بین المللی روان شناسی، مشاوره تعلیم و تربیت ، (1396/9/30) ، ،
  • هیوا محمودی- اسماعیل سلیمانی، پیش بینی بهزيستی روانشناختی براساس همدلی و خود-دلسوزی در پرستاران ، فصلنامه مدیریت پرستاری ، (1397/2/2) ، ششم ، 70-86
  • هیوا محمودی- حیدر کریمی، غلبه بر افسردگی با رویکردی شناخت درمانی ، غلبه بر افسردگی با رویکردی شناخت درمانی ، (1397/7/1) ، ،
  • هیوا محمودی- حیدر کریمی، غلبه بر افسردگی ، ، (نامشخص) ، ،
  • هیوا محمودی- حیدر کریمی- سمیه سلطانی، راهنمای بالینی اختلالات عملکرد جنسی ، ، (نامشخص) ، ،
  • مهناز بابایی- هیوا محمودی، نوروسایکولوژی ، ، (نامشخص) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.