غلامرضا خوش فر

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

دکتری (۱۳۸۷)

جامعه شناسی - سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۷۴)

جامعه شناسی - جامعه شناسی

دانشگاه تهران - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۶۶)

علوم اجتماعی - پژووهشگری

دانشگاه تهران - ایران

ارتباط

رزومه

   CV
 • مهدی حسین‌زاده فرمی و جمعی از نویسندگان، فرهنگ در بستر محلّی؛ اندیشه‌ها و گفتگوهایی پیرامون حوزه‌های متنوّع فرهنگی استان‌های اصفهان، گیلان، یزد، کرمانشاه و گلستان ، ، (1399/2/15) ، ، 862
 • سید ضیاء هاشمی، غلامرضا خوش‌فر و جمعی از نویسندگان، تحلیل مسائل و آسیبهای اجتماعی کشور، مقالات گلستان ، ، (1397/1/1) ، ، 333
 • غلامرضا خوش‌فر ، دانشگاه گلستان، دانشگاه در بستر محلی ، ، (1396/1/1) ، ، 206
 • تقی آزاد ارمکی، غلامرضا خوش‌فر ، دهیاریها و توسعه بازارهای محلی روستایی ، ، (1391/1/1) ، ، 176
  انجمن جامعه شناسی ایران ، دانشگاه تهران، (1372 - ادامه دارد) ، ایران انجمن بین المللی جامعه شناسی ، دفتر انجمن در مادرید، (1381 - ادامه دارد) ، اسپانیا انجمن جمعیت شناسی ایران ، دانشگاه تهران، (1382 - ادامه دارد) ، ایران انجمن علمی پژوهشهای آموزشی ایران ، دفتر انجمن در تهران، (1383 - ادامه دارد) ، ایران انجمن علمی آموزش عالی ایران ، دفتر انجمن در تهران، (1384 - ادامه دارد) ، ایران
 • ملیحه منصوری رضی، بررسي تأثير دينداري بر شادماني جوانان با نقش ميانجي مذهب در جوانان اهل تشيع و تسنن استان گلستان ، دانشگاه گلستان ، (1400/6/15)
 • فاطمه راستی کردار، بررسی گرایش به سبک زندگی اسلامی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در میان جوانان شیعه شهرستان گرگان ، دانشگاه گلستان ، (1396/6/24)
 • فرشته بالایی، بررسی تطبیقی قشربندی اجتماعی شیعه و سنی در استان گلستان ، دانشگاه گلستان ، (1395/4/14)
 • سمیه مهاجر میقانی، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی با عملکرد اساتید و کارکنان دانشگاه گلستان ، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ، (1395/2/15)
 • محمدعلی جبلی، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی با تعهد سازمانی (مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ، (1395/2/8)
 • محبوبه صفری، بررسی مقایسه ای رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ، (1394/6/15)
 • یونس کسلخه، بررسی مشارکت انتخابی و عوامل موثر بر آن با تکید بر گروههای قومی در شهر آق‌قلا ، دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر ، (1393/11/15)
 • عباسعلی نریمانی، تأثیر اشتغال زنان بر استحکام خانواده در شهر مینودشت در شهر مینودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، (1392/4/10)
 • اعظم اصلانی کتولی، بررسی بیگانگی از کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی کارکنان بانک صادرات استان گلستان) ، دانشگاه آزاد اسلامی بابل ، (1391/7/4)
 • فاطمه اکبرزاده، بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان شادی جوانان (مطالعه موردی شهر بابلسر) ، دانشگاه مازندران ، (1390/6/28)
 • آرزو حسینی، بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی بین خانواده های شاهد و ایثارگر و خانواده های عادی و عوامل موثر برآن در استان گلستان (1388) ، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، (1389/6/4)
 • تدریس دروس علوم اجتماعی ، کارشناسی ، (1371 لغایت 1379) ، دانشگاه پیام نور بهشهر
 • تدریس دروس علوم اجتماعی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد ، (1376 لغایت 1389) ، دانشگاه مازندران
 • تدریس دروس علوم اجتماعی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد ، (1389 لغایت 1400 ادامه دارد) ، دانشگاه گلستان
 • تدریس درس جامعه شناسی ایران، مقطع دکتری ، دکتری تخصصی ، (1396-1397) ، دانشگاه آزاد آزادشهر
 • مدیر گروه پژوهشی مطالعات اقوام دانشگاه گلستان ، ( 4/2/1389 - 13/12/1390) ، دانشگاه گلستان
 • مدیر گروه علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه گلستان ، (13/12/1390 - 13/12/1392) ، دانشگاه گلستان
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گلستان ، (26/10/1392 - 1400) ، دانشگاه گلستان
 • مدیر دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه گلستان ، ( 12/2/1397 - 12/2/1399) ، دانشگاه گلستان
 • مسئول کارگروه اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات سیل آق قلا در استان گلستان ، (1/1/1398 - 29/12/1398) ، دانشگاه گلستان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1129